Loading

Ruben Ramos Balsa | the artist

The artist Ruben Ramos Balsa
Born 1978, Santiago de Compostela, Spain.

Style and technique of the artist: Photography,

Ruben Ramos Balsa artworks on eBay
Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:

Rubén Ramos Balsa sobresae como un dos mellores referentes na listaxe de novos artistas que actualmente traballan desde Galicia, nunha situación que opta por non centrarse nunha dirección galega senón que se expande na busca de novos espazos onde promoverse.

To recognise themselves in the eyes of their mothers is the first thing that newborn babies seek. Eyes are the first diptych, the first symmetric image that we identify as fellow being. Since the onset, the brain has to learn to reverse images...