Loading

Pyke Koch | the artist


The artist Pyke Koch
Born July 15 1901, Beek, Netherlands.
Died Oct 27 1991, , .
Style and technique of the artist: Painting, Magic Realism,

Pyke Koch artworks on eBay
Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.

Pieter Frans Christiaan


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:

Koch had uitgesproken denkbeelden over alles en nog wat, en die opvattingen vonden op een of andere manier hun weg in zijn kunst. Je kunt het ook omdraaien: dat zijn kunst de motor vormde achter allerlei keuzes, neigingen en vriendschappen die hij in de loop van zijn leven aanging. Koch was meer dan wat ook kunstenaar. En vaak heb je de indruk dat hij zijn oren spitste bij geluiden die hem artistiek iets te bieden hadden. Ook wanneer die geluiden op andere terreinen vreemd klonken.

3 Paintings