Loading
Bram Bogart | the artistThe artist Bram Bogart
Born July 12 1921, Delft, Netherlands.

Style and technique of the artist: Painting, Printmakers,


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:

Bram Bogart artworks on eBay
Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.

Sapt, blauwgeel

Citaten van de kunstenaar.

Sinds 1950 ben ik een abstract schilder, en geeft de abstractie mij een vrijheid in het maken van een schilderij die ik daarvoor niet had.. .Ook het abstracte schilderij moet voor mij gebonden zijn aan regels, zoals de bouw ervan en de schriftuur. De materie waar men het altijd over heeft komt voor mij op de derde plaats...

Ginder 1