Theo Wolvecamp | the artist
The artist Theo Wolvecamp
Born Aug 30 1925, Hengelo, Netherlands.
Died Oct 11 1992 Amsterdam.

Style and technique of the artist: Painting, Cobra, Printmakers,

Experimentele Groep Holland


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:

Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.

Zelf rekent hij zijn deelname aan ‘ldole und Darnonen’, een tentoonstelling van Werner Hoffmann in 1963 in Wenen, tot zijn grootste successen. Hij hing daar in de ‘vogelhoek’, tussen Francis Bacon en Graham Sutherland, en vlakbij Max Ernst. Hoffmann was bij toeval op Wolvecamps werk gestuit toen hij een kunsthandelaar in Zürich bezocht.
Works of Wolvecamp online
Theo Wolvecamp en zijn inspiratiebronnen.


modern & contemporary artists © the-artists.org 1998 -2013