Sem Presser | the artist
The artist Sem Presser
Born Nov 21 1917, Amsterdam, Netherlands.
Died Oct 29 1986 Amsterdam.

Style and technique of the artist: Photography,


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:

Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.

Sem Presser, icoon uit de geschiedenis van de Nederlandse fotografie.
Site about the artist.
Sem Presser werd op 21 november 1917 in Amsterdam geboren als zoon van een diamantbewerker. Het was een rood joods nest waarin Presser opgroeide. Zijn vader was, zoals in die kringen gebruikelijk, lid van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond (ANDB). Sem Presser zelf was actief in de Arbeiders Jeugdcentrale (AJC), de jeugdbeweging van de SDAP


modern & contemporary artists © the-artists.org 1998 -2013