Rein Dool | the artist
The artist Rein Dool
Born 1933, Leiden, Netherlands.
Lives and works in Dordrecht.

Style and technique of the artist: Painting, Printmakers,


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:

Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.

Artist’s website
Zonder titel
Rein Dool schept een eigen wereld van menselijke profielen die elkaar zoeken, ontmoeten, bedreigen, spiegelen of worden afgeleid door de omgeving waarin ze zijn geplaatst. De herkenbaarheid van het beeld is voor Rein Dool van ondergeschikt belang, het gaat om de overtuigingskracht van het afgebeelde…
Sculpture ‘De wandelaar’
Theater’ and other works


modern & contemporary artists © the-artists.org 1998 -2013