Marry Overtoom | the artist




The artist Marry Overtoom
Born Oct 3 1957, Amsterdam, Netherlands.
Lives and works in Wolfheze.

Style and technique of the artist: Installation art, Sculpture Objects,


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:









Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.

marry overtoom
Portfolio of Marry Overtoom

marry overtoom
The art of walking.

marry overtoom
Mijn werk bestaat uit projecten die ingaan op de context van een gegeven situatie; dit kan een locatie in de openbare ruimte zijn, een tentoonstelling of een gefingeerde ruimte. De werken manifesteren zich infiltrerend en dienstbaar, bewegen zich tussen kunst en niet-kunst. Ik maak daarbij gebruik van de gangbare waarneming en toepassing van bestaande fenomenen zoals informatievoorzieningen, automaten, straatmeubilair etc. en beoog de beleving ervan te verhevigen en een onverwachte of zelfs bizarre wending te geven. De beschouwer is daarbij medeplichtig aan de completering van het werk.



modern & contemporary artists © the-artists.org 1998 -2013