Krijn de Koning | the artist
The artist Krijn de Koning
Born 1963, Amsterdam, Netherlands.

Style and technique of the artist: Architecture, Sculpture Objects,


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:

Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.

Krijn de Koning bouwt nieuwe ruimtes of delen daarvan in bestaande ruimtes. In een tentoonstellingszaal verrijst dan opeens een blauw podium of een gebouw wordt doorkruist met een verhoogde vloer…
Artist’s website
The installation by Krijn de Koning takes place on two storeys. It has not only been specially made for the location, but is literally bound to it…
Transformatorhuis


modern & contemporary artists © the-artists.org 1998 -2013