Johan van Hell | the artist
The artist Johan van Hell
Born Febr 28 1889, Amsterdam, Netherlands.
Died Dec 31 1952 Amsterdam.

Style and technique of the artist: Drawing, Painting,


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:

Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.

Johan van Hell in Museum voor Moderne Kunst Arnhem
Sociaal-democratisch schilder, tekenaar en klarinettist…
Straatzangers zoals op het schilderij van Johan van Hell zijn nog maar zelden op markten en pleinen te horen…


modern & contemporary artists © the-artists.org 1998 -2013