Erik Andriesse | the artist
The artist Erik Andriesse
Born 1957, Bussum, Netherlands.
Died 1993 Amsterdam.

Style and technique of the artist: Painting,


Biography and art, auction, artworks, interview, statement, website:

Original artworks, prints, exhibition posters, monographs, books, collectibles.

About (Dutch)
Erik Andriesse was een kunstenaar "met een Van Gogh-achtige werklust", wiens uitbundige schilderijen nog steeds tot de verbeelding spreken…


modern & contemporary artists © the-artists.org 1998 -2013